Pro De Baander

Het onderwijs op De Baander bestaat voor de helft uit theorievakken (AVO) en voor de helft uit praktijkvakken. Daarnaast worden er in de bovenbouw stages gelopen en kunnen er cursussen gekozen worden.

Theorievakken

 

Tijdens de theorieles worden vakken als Nederlands, Rekenen/ Wiskunde, ICT, Burgerschap, Engels, Cultuur & Maatschappij  en Loopbaanoriëntatie aangeboden. Daarnaast staan sociale vaardigheidstraining en gym ook op het programma. Iedere leerling werkt op eigen niveau. Naast het werken uit boeken, worden er ook klassikale lessen gegeven en werken de leerlingen achter de computer.

Praktijkvakken

 

In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen zoveel mogelijk verschillende vakken ter oriëntatie aangeboden. Vanaf de 2e mogen ze hun eigen vakkenpakket samenstellen voor de duur van een jaar. Elk jaar wordt opnieuw nagedacht over het vakkenpakket.

De keuzemogelijkheden zijn:

Bloemschikken

Dierverzorging

Haarverzorging

Metaalbewerking

Tuin

Bouw

Elektrotechniek

Horeca Oriëntatie

Paarden- verzorging

Tractor Rijden

Creactief Beeldend

Fietstechniek

Houtbewerking

Plantenteelt

Zangcoaching

Creactief Textiel

Creactief

Koken

Technisch Tekenen

Uiterlijke Verzorging

Cursusaanbod

 

In de bovenbouw (vanaf klas 3) kan ervoor gekozen worden om een extra branchegericht diploma of certificaat te behalen.

De keuzemogelijkheden zijn:

Assistent Hovenier

Jeugd Eerste Hulp

Machinale Houtbewerking

Werken met Dieren

Bedienings- assistent (BAS)

Heftruck bestuurder

MAG-lassen niv.1

Sport

Brood en Banket

Hulpmonteur Autotechniek

Schoonmaken

Detailhandel

Keukenassistent (KAS)

VCA Veiligheid

Stages

 

De stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. We beginnen in leerjaar twee met een interne stage. In kleine groepjes worden allerlei werkzaamheden in en rondom de school uitgevoerd. In het derde leerjaar worden externe stages aangeboden. Eerst is dat bij bedrijven die wij uitkiezen. Vervolgens kan de leerling zijn eigen wensen kenbaar maken en stage lopen op een daarbij passende werkplek.

De stage in het laatste jaar is gericht op het verkrijgen van een baan en/of een vervolgopleiding op het mbo. Alle stages worden begeleid door een (stage-) docent van De Baander.

Na De Baander

 

Leerlingen zitten uiterlijk tot het jaar dat ze 18 worden op De Baander. Ze stromen uit naar werk, gaan doorleren op het MBO of een combinatie daarvan.

Voor veel leerlingen is dit een grote stap. Wij blijven de leerlingen volgen en bieden met de Avondschool de mogelijkheid om contact te houden en oud-leerlingen te helpen met zaken waar ze tegenaan lopen.

DIRECT BELLEN