Pro De Baander

Een goede start

 

Tijdens een intakegesprek met ouders en leerling wordt informatie over de school gegeven en kunnen vragen worden beantwoord. Daarnaast nemen we contact op met de school waar de leerling vandaan komt voor een warme overdracht en voor het dossier van de leerling. Alle informatie verwerken we in een startdocument. Op deze manier werken we zorgvuldig en kan de leerling een goede start maken. Elke leerling krijgt een mentor toegewezen. Deze is het eerste aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers en leerlingen. De mentor vult tevens het ontwikkelingsperspectief (OPP) in en bespreekt dit met de ouders en de leerling. Volgens de richtlijnen van passend onderwijs dient dit binnen 6 weken te gebeuren. Hierbij wordt het (voorlopige) uitstroomperspectief benoemd en dit wordt ondertekend door de ouders en de school. Na een oriëntatiefase van 4 maanden starten de eerstejaars leerlingen met het invullen van hun individueel ontwikkelingsplan (IOP). De leerdoelen worden tijdens de lessen opgesteld en op een ouderavond besproken.

Rol van de mentor

 

De overige schooljaren starten leerling en mentor met een IOP-gesprek waarbij afspraken worden gemaakt over de leerdoelen voor de komende periode. Elke leerling presenteert aan het einde van het schooljaar het IOP aan ouders/ verzorgers en mentor. De mentor blijft twee jaar verbonden aan een groep. Na twee jaar wordt er een overdracht georganiseerd naar de volgende mentor. De mentor heeft regelmatig gesprekken met de leerling over hoe het gaat. Daarnaast heeft hij/zij veel contact met ouders/ verzorgers.

Rol van de mentor

 

De overige schooljaren starten leerling en mentor met een IOP-gesprek waarbij afspraken worden gemaakt over de leerdoelen voor de komende periode. Elke leerling presenteert aan het einde van het schooljaar het IOP aan ouders/ verzorgers en mentor. De mentor blijft twee jaar verbonden aan een groep. Na twee jaar wordt er een overdracht georganiseerd naar de volgende mentor. De mentor heeft regelmatig gesprekken met de leerling over hoe het gaat. Daarnaast heeft hij/zij veel contact met ouders/ verzorgers.

Leerlingenzorg

 

Bij De Baander staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Daarom is er voor alle leerlingen een uitgebreid aanbod beschikbaar. Dit wordt op maat aangeboden.

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om leerlingen éxtra te helpen, zowel binnen als buiten de school. In de school zijn er naast vakbekwame docenten, een zorgcoördinator/ orthopedagoog en een psycholoog werkzaam. Buiten de school werken we samen met onder andere wijkteams, zorgaanbieders, de gemeente, en de jeugdarts van de GGD.

DIRECT BELLEN