Pro De Baander

Over ons

 

De Baander is een unieke eigentijdse school voor praktijkonderwijs in Amersfoort. Een enthousiast team leidt leerlingen op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarnaast kunnen leerlingen vanuit De Baander doorstromen naar vervolgopleidingen, bv. bij het mbo. Als leerling volg je praktijklessen, theorievakken, stages en aanvullende cursussen.

 

De Baander is een zelfstandige school voor regulier voortgezet onderwijs op een katholieke grondslag. Het aantal leerlingen bedraagt maximaal 250. Deze komen uit de wijde omtrek van Amersfoort.

Missie en visie

 

Onze missie luidt:
‘Wij leiden leerlingen op om als zelfstandig burger deel te kunnen nemen aan de maatschappij.’

 

De visie die daaruit voorkomt luidt:

 • Samen: respectvol, eerlijk, in vertrouwen, betrokken en gedeeld leiderschap
 • Ondernemend: nieuwsgierig, kansen zien, lef en durf, ambitie, vernieuwend
 • Plezier: positief, humor, relativeren, veiligheid ervaren en leren om gelukkig te zijn
 • Op maat: onderwijs, instructie en aanbod op niveau en tempo van de leerling.

 

Missie en visie in de praktijk

Onze missie en visie zijn niet alleen een uitgangspunt voor onze strategische doelen en plannen. Ze vormen ook de basis voor onze houding en het gedrag naar onze leerlingen, ouders en elkaar. Ze geven richting aan de manier waarop we ons onderwijs inrichten en de keuzes die we maken. Meer over de invulling van onze missie en visie in de praktijk staat beschreven in ons schoolplan, hoofdstuk 2.

Kernwaarden:

 

PrO De Baander staat voor:

 • Samen; respectvol, eerlijk, in vertrouwen, betrokken en gedeeld leiderschap
 • Ondernemend; nieuwsgierig, kansen zien, lef en durf, ambitie, vernieuwend
 • Plezier; positief, humor, relativeren, veiligheid ervaren en leren om gelukkig te zijn
 • Op maat; onderwijs, instructie en aanbod op niveau en tempo van de leerling

 

Het team gaat zich in de periode 2018 – 2022 ontwikkelen op onderstaande strategische gebieden:

Aanbod (is alles wat de we leerlingen bieden)

PrO De Baander biedt een optimaal passend aanbod vanuit de 4 domeinen in een doorgaande lijn en deelt eigenaarschap hierin met de leerlingen.

Teamontwikkeling en professionele cultuur (hoe wij handelen)

PrO De Baander handelt vanuit een professionele cultuur en de teamleden dragen gezamenlijk de zorg voor de kwaliteit.

Maatschappij in verbinding met de school

Binnen PrO de Baander organiseren we ons onderwijs zoveel mogelijk in de maatschappij en verbinden we ons handelen optimaal aan datgene wat de maatschappij van de leerlingen vraagt.

THEORIE

 • Theorie

 • Pre-Entree

PRAKTIJK

 • Horeca/Koken

  - Koken - Horeca Oriëntatie - Bedieningsassistent - Brood en banket - Keukenassistent

 • Techniek

  - Bouw - Elektrotechniek - Fietstechniek - Houtbewerking - Metaalbewerking - Technisch tekenen - Hulpmonteur autotechniek - Machinale houtbewerking - Mag-Lassen niv.1

 • Zorg & Welzijn

  Haarverzorging - Uiterlijke verzorging - Jeugd eerste hulp - Schoonmaken

 • Buiten

  - Plantenteelt - Dierverzorging - Paardenverzorging - Bloemschikken - Tuin - Tractor rijden - Assistent hovenier - Werken met dieren

 • Creatief

  - Creatief beeldend - Creatief textiel - Creatief

 • Overig

  Zangcoaching - Detailhandel - Heftruckbestuurder - VCA Veiligheid - Gymnastiek

STAGE

 • Interne begeleide stage

  De leerlingen voeren in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht diverse conciërgewerkzaamheden uit.

 • Extern begeleide stage

  Bij deze stages voeren groepen leerlingen onder begeleiding van hun eigen klassenleerkracht diverse werkzaamheden uit buiten de school.

 • Zelfstandige stage

  In overleg met de ouders gaan de leerlingen zelfstandig één of meerdere dagen stage lopen in een bedrijf.

RESULTATEN

Behaalde diploma’s en certificaten
Hoeveel procent van de uitgestroomde leerlingen behaalde een diploma en/of certificaat in 2018-2019?

School

Niveau 1
6%
(Branche) Certificaten
85%
Boris praktijkverklaring
13%

Vergelijkingsgroep

Niveau 1
26%
(Branche) Certificaten
48%
Boris praktijkverklaring
15%

Bestendigheid uitstroom leerlingen
Wat is de situatie na één en twee jaar van de leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden?

Na 1 jaar:

Werk0%
Werk & Leren0%
Leren0%
Anders0%

Na 2 jaar:

Werk0%
Werk & Leren0%
Leren0%
Anders0%

Uitstroom leerlingen
Wat gaan de leerlingen doen na deze school in 2018-2019?

 • Werk

 • Werk_Leren

 • Leren

 • Overig

Bestendigheid uitstroom leerlingen
Wat is de situatie na één en twee jaar van de leerlingen die in 2016-2017 uitstroomden?

 • Werk

 • Werk_Leren

 • Leren

 • Overig

DIRECT BELLEN