Pro De Baander
Onze Facebook pagina
Facebook Pagelike Widget

Route aanmelding voor ouders

 

 • Na een eerste contact volgt een oriënterend gesprek, al dan niet met een rondleiding.
 • Ouders melden leerlingen aan; aanmeldingen worden in behandeling genomen vanaf november.
 • Met een schriftelijke aanmelding heeft het zorgteam toestemming van ouders om contact op te nemen met de school van herkomst.
 • Na aanmelding neemt het zorgteam contact op met de school van herkomst.
 • Het verzoek is om binnen 3 weken het dossier te ontvangen. Indien op 15 maart het dossier niet volledig binnen is, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Indien voldaan wordt aan de criteria, wordt contact opgenomen met de school van herkomst voor een warme overdracht. Indien niet voldaan wordt aan de criteria, worden ouders en school van herkomst geïnformeerd.
 • Uiterlijk 6 weken na 15 maart worden ouders en leerling geïnformeerd over de definitieve aanname/plaatsing.
 • Bij over-aanmelding (=het aantal aanmeldingen overschrijdt het aantal beschikbare plekken) zal worden geloot bij een notaris. Ouders en school van herkomst worden hierover uiterlijk in de week van 21 maart 2022 geïnformeerd.
 • In diezelfde week wordt er geloot. Ouders en school van herkomst worden in de week van 28 maart geïnformeerd over de uitslag.
 • Een kennismakingsgesprek wordt gepland met ouders en de geplaatste leerling. Het zorgteam voert dit gesprek.
 • Op woensdag 8 juni 2022 ontvangen leerlingen en ouders bericht over de definitieve plaatsing.

Route aanmelding voor verwijzers

 

 • Na een eerste contact volgt een oriënterend gesprek, al dan niet met een rondleiding.
 • Ouders melden leerlingen aan; deze worden in behandeling genomen vanaf november.
 • Als een aanmelding binnenkomt, stuurt de administratie een ontvangstbevestiging naar ouders en de school van herkomst.
 • Met een schriftelijke aanmelding heeft het zorgteam toestemming van ouders om contact op te nemen met de school van herkomst.
 • Na aanmelding, neemt het zorgteam contact op met de school van herkomst over:

– Didactische gegevens

– IQ onderzoek *

De school van herkomst is verantwoordelijk voor dit onderzoek.

 • De administratie stuurt een Zivver mail naar de school van herkomst om documenten op te vragen. Deze mail bevat een leeg OKR als bijlage. Het verzoek is om binnen 3 weken het dossier te ontvangen. Indien op 15 maart het dossier niet volledig binnen is, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Wekelijks worden nieuwe aanmeldingen besproken door het zorgteam. In dit overleg wordt beoordeeld of de leerling voldoet aan de criteria voor het pro en of een TLV kan worden afgegeven.
 • Indien voldaan wordt aan de criteria, wordt contact opgenomen met de school van herkomst voor een warme overdracht. Indien niet voldaan wordt aan de criteria, worden ouders en school van herkomst geïnformeerd.
 • Uiterlijk 6 weken na 15 maart worden ouders en leerling geïnformeerd over de definitieve aanname/plaatsing.
 • Bij over-aanmelding (=het aantal aanmeldingen overschrijdt het aantal beschikbare plekken) zal worden geloot bij een notaris. Ouders en school van herkomst worden hierover uiterlijk in de week van 21 maart 2022 geïnformeerd.
 • In diezelfde week wordt er geloot. Ouders en school van herkomst worden in de week van 28 maart geïnformeerd over de uitslag.
 • Aan de ouders van uitgelote leerlingen wordt gevraagd of ze op de wachtlijst geplaatst willen worden. Zij informeren de school van hun tweede keuze hierover.
 • Een kennismakingsgesprek wordt gepland met ouders en de geplaatste leerling. Het zorgteam voert dit gesprek.
 • De school van herkomst levert aanvullende informatie aan via OSO.
 • Na 1 juni worden geen leerlingen van de wachtlijst meer benaderd.
 • Op woensdag 8 juni 2022 ontvangen leerlingen en ouders bericht over de definitieve plaatsing.

 

* Indien de leerachterstanden aan de criteria voldoen, is een IQ onderzoek niet nodig. Dit is wel het geval bij twijfel.

Call Now ButtonDIRECT BELLEN